• پردیسان ، موسسه اعزام دانشجو
 • تحصیل در ایتالیا
 • تحصیلات
 • تحصیل
 • سوئد
 • قبرس
 • مالتا

 
   
   
   
نام دانشگاه رتبه جهانی
UNIVERSITY OF IRAN
دانشگاه تهران
1373
SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی شریف
2255
THEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2470
AMIR KABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2723
ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی اصفهان
2752
TECHNOLOGY & IRAN UNIVERSITY OF SCIENCE
دانشگاه علم و صنعت ایران
2785
TARBIAT MODARES UNIVERSITY
دانشگاه تربیت مدرس
2859
KHAJE-NASSIR-TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
2894
SHIRAZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2904
IMAM SADIQ UNIVERSITY
دانشگاه امام صادق (ع)
2912
FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD
دانشگاه فردوسی مشهد
2982
SHIRAZ UNIVERSITY
دانشگاه شیراز
3055
UNIVERSITY OF ISFAHAN
دانشگاه اصفهان
3166
UNIVERSITY OF TABRIZ
دانشگاه تبریز
3236
ISFAHAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3367
SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY TEHRAN
دانشگاه شهید بهشتی تهران
3398
TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3596
IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی ایران
3597
URMIA UNIVERSITY
دانشگاه ارومیه
3824
SHAHEED BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4087
ALZAHRA UNIVERSITY OR AZZAHRA UNIVERSITY
دانشگاه الزهرا (س)
4094
PAYAME NOOR UNIVERSITY
دانشگاه پیام نور
4306
SHAHID CHAMRAN UNIVERSITY OF AHVAZ
دانشگاه شهید چمران اهواز
4325
UNIVERSITY OF KASHAN
دانشگاه کاشان
4543
BU ALI SINA UNIVERSITY
دانشگاه بو علی سینا
4804
HADITH SCIENCE COLLEGE TEHRAN
دانشکده علوم حدیث تهران
4995

 

 


با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 
 


 

   
   
   
  آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان مطهری - ابتدای مفتح - کوچه مرزبان نامه - پلاک 14 - واحد 7
  تلفنهای تماس : 88318456 , 88323341
  طراحی و پیاده سازی :